TRANG CHỦ > Tin Cổ Đông

  • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

  • Đăng lúc: 16-05-2017 02:54:48 PM - Đã xem: 558

  • Ngày 28 tháng 04 năm 2017, lúc 8h 30' tại Hội trường Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn, lầu 1 số 18A Đinh Tiên Hoàng, Q.1 Tp.HCM, Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại
     Xem thêm