Tin Tức & Sự Kiện

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Sài Gòn Xây dựng

Đăng lúc: 16-05-2014 01:54:12 PM - Đã xem: 1655

Sáng ngày 8/11/2012 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 2012-2013 giữa Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Sài Gòn Xây dựng.

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Sài Gòn Xây dựng

Sáng ngày 8/11/2012 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 2012-2013 giữa Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam -    Chi nhánh Nam Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Sài Gòn Xây dựng.

Để có được sự hợp tác và tiếp cận với ngồn vốn của tổ chức tín dụng lớn và có uy tín là Ngân hàng BIDV, trong thời gian qua Công ty Cổ Phần Sài Gòn Xây dựng đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thu hồi vốn nhanh, thực hiện đúng những cam kết với Ngân hàng và Chủ đầu tư.

Một số hình tại tại buổi lễ:

  

Ông Lê Vũ Hùng - Giám Đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

  

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty CP Sài Gòn Xây dựng.

Các tin liên quan: