LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Với các chức năng hoạt động :

     - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

     - Hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp thoát nước ngành giao thông - bưu điện.

     - Thi công cầu đường, san lấp mặt bằng.

     - Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà và đô thị, môi giới bất động sản - trang trí nội ngoại thất

     - Gia công đồ gỗ dân dụng và xây dựng. Mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị.