GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Xây Dựng – tên viết tắt là COSACO.JSC được chuyển thể từ Doanh Nghiệp Nhà Nước Công Ty Sài Gòn Xây Dựng (COSACO) theo Quyết định số: 5919/QĐ-UBND ngày 22/ 11/ 2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4103004829 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/ 06/ 2006, đăng ký thay đổi thứ I ngày 09/ 07/ 2007, đăng ký thay đổi lần thứ II ngày 30/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 06 năm 2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18 tháng 02 năm 2016.

Với phương châm: “Uy tín - Tốc độ - Chất lượng - Chuyên nghiệp”, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể nhân viên COSACO luôn phấn đấu để vượt qua mọi thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế và sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường.

1.    Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG  (COSACO)
•    Địa chỉ trụ sở chính    : Số 05, Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

•    Văn phòng Đại diện   : 27 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình,Q.1, TP.HCM

•    Số điện thoại    : (84-8) 22103394 - 39147555

•    Số fax    : (84-8) 62913070 - 39147607

•    Địa chỉ email    : csc@cosaco.com.vn

•    Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG – Tổng Giám Đốc

2.    Nơi và năm thành lập (kèm Quyết định và Giấy ĐKKD):
•    Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Xây Dựng (COSACO JSC) được chuyển đổi từ Công Ty Sài Gòn Xây Dựng theo Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND TP.HCM.
•    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004829 đăng ký lần đầu ngày 01/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ I ngày 09/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 30 tháng 09 năm 2010 và đăng ký sửa đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 06 năm 2012.

3. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

  • Từ năm 1986:

-    Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

-    Kinh doanh vật liệu xây dựng

-    San lắp mặt bằng

-    Trang trí nội ngoại thất

  • Từ ngày 01/06/2006:

-    Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản

-    Hạ tầng kỹ thuật đô thị

-    Thi công cầu đường

-    San lấp mặt bằng