Công trình Mỹ Toàn (H3&H4)

Đăng lúc: 25-05-2014 08:20:49 PM - Đã xem: 1660

Địa điểm xây dựng: Nam Sài Gòn, Tp.HCM Diện tích xây dựng: 14,415 m2

Các tin liên quan: