Công trình Mỹ Tú (H25)

Đăng lúc: 25-05-2014 08:18:15 PM - Đã xem: 1521

Địa điểm xây dựng: Nam Sài Gòn, T.p HCM Diện tích xây dựng: 11.893,45 m2

Các tin liên quan: