Công trình The WaterFront (M1,2,4)

Đăng lúc: 25-05-2014 08:16:39 PM - Đã xem: 2347

Địa điểm xây dựng: Nam Sài Gòn, T.p HCM Diện tích xây dựng: 32,535 m2

Các tin liên quan: