Equatorial Hotel

Đăng lúc: 25-05-2014 07:33:58 PM - Đã xem: 2012

Địa điểm xây dựng: 242 Trần Bình Trọng - Quận 5 Quy mô xây dựng: 1 tầng hầm + 14 tầng lầu

 

Các tin liên quan: