Sheraton Hotel

Đăng lúc: 25-05-2014 07:30:38 PM - Đã xem: 1741

Địa điểm xây dựng: 80 Đông Du - Quận 1 , TPHCM Quy mô xây dựng: 2 tầng hầm sâu 10m, 24 tầng lầu

 

 

Các tin liên quan: